Privacy statement

Hondenuitlaatservice Vannia B.V.
gevestigd aan de Bolderweg 2, 1332 AT Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Honderuitlaatservice Vannia B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, u verstrekt deze persoonsgegevens zelf aan ons.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor(letters)- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Huissleutel

Hondenuitlaatservice Vannia B.V. bewaart gegevens over uw huissleutel (en eventuele alarmsystemen). Wij nemen uw veiligheid en uw privacy zeer serieus, u kunt er verzekerd van zijn dat uw huissleutel dusdanig is gelabeld en veilig wordt bewaard dat deze niet naar u kan worden herleid. Vanwege veiligheidsredenen wordt hier niet beschreven hoe en waar dit wordt gedaan.

Gegevens over uw hond

Wij verzamelen en verwerken gegevens van uw hond, deze vallen niet onder noemer “persoonsgegevens” als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming. Om hier volledig transparant in te zijn beschrijven wij hier wel hoe wij met de gegevens van uw hond omgaan.

Planningsgegevens

U deelt planningsgegevens met ons, over wanneer uw hond moet worden uitgelaten door ons. In de agenda waar wij dit noteren worden geen persoonsgegevens bewaard. Alleen de naam van uw hond staat in deze agenda.

Ritlijsten

Ook op de ritlijsten die wij gebruiken tijdens het ophalen en terugbrengen van uw hond, staat alleen de naam van uw hond vermeldt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bij u een dienst leveren (uw hond uitlaten)
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Computersystemen

Hondenuitlaatservice Vannia B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen om persoonsgegevens te verzamelen, te beheren en ter uitvoering van haar bedrijfstaken:

 1. Aanmeldformulier voor het intakegesprek op de website
 2. Relatiebeheersysteem (CRM)
 3. Facturatiesysteem
 4. Bedrijfstelefoon

Hierna volgt een uitleg van de werking van deze systemen en hoe binnen die systemen met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

1. Aanmeldformulier voor het intakegesprek op de website

Dit formulier is bereikbaar via het internetadres: http://www.vannia.nl/aanmelden. Via dit aanmeldformulier op de website (pagina 1) kunt u zich opgeven voor een intakegesprek om gebruik te maken van onze diensten, hier worden de volgende persoonsgegevens verzamelt:

 • Uw naam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IP adres

De contact gegevens (telefoonnummer en email adres) zijn noodzakelijk om met u in contact te komen nadat u zich heeft opgegeven, uw adres is noodzakelijk om met u een intake gesprek bij u thuis te kunnen voeren.

Wij verzamelen uw ip-adres ter voorkoming van fraude en misbruik via de website.

Daarnaast worden er op het formulier (pagina 2) gegevens van uw hond verzamelt, deze gegevens hebben wij nodig om alvast een inschatting te kunnen maken van uw hond en de eventuele plaats in te roedel.

2. Relatiebeheersysteem (CRM)

De door u ingegeven persoonsgegevens op het website formulier worden geautomatiseerd overgezet naar ons relatiebeheersysteem. In dit systeem worden dezelfde gegevens bewaard en kunnen door ons worden aangevuld met extra persoonsgegevens. Denk hierbij aan extra telefoonnummers van uw partner, bijzonderheden, notities, etc. Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Het relatiebeheersysteem maakt fysieke (papieren) intake formulieren, sleutelcontacten en automatische incasso formulieren die op het intake gesprek met u worden gedeeld en eventueel ter ondertekening aan u worden voorgelegd. Deze fysieke formulieren worden na het intake gesprek gedigitaliseerd en opgeslagen in het relatiebeheersysteem tezamen met uw persoonsgegevens. De papieren versies worden na verwerking direct vernietigd.

Tevens wordt in het relatiebeheersysteem digitale correspondentie, zoals brieven en e-mails bewaard.

3. Facturatiesysteem

Indien u tijdens het intake gesprek besluit klant te worden, worden uw persoonsgegevens (uw naam en adres) geautomatiseerd doorgestuurd naar ons facturatiesysteem om u te kunnen factureren.

Tevens wordt de naam van uw hond doorgegeven aan ons facturatiesysteem, deze wordt vermeldt op de factuur.

In het facturatiesysteem wordt uw bankrekeningnummer automatisch geregistreerd als u een betaling heeft gedaan. Tevens wordt uw bankrekeningnummer vastgelegd als u gebruik maakt van een automatische incasso, dan wordt uw rekeningnummer gebruikt om uw maandelijkse abonnement te innen via de bank.

4. Bedrijfstelefoon

Hondenuitlaatservice Vannia B.V. maakt gebruik van een aparte (iPhone) telefoon die enkel wordt gebruikt voor de uitvoering van diensten van het bedrijf. Deze telefoon wordt dus niet privé gebruikt. De telefoon is beveiligd met een pincode en vingerafdruk.

Uw naam, adres, telefoonnummer en de naam van uw hond worden opgeslagen in onze bedrijfstelefoon. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw hond op te kunnen halen en u te kunnen bereiken indien nodig.

Correspondentie via de telefoon gaat voornamelijk via de communicatie app WhatsApp. WhatsApp – onderdeel van Facebook – verzamelt contactgegevens, hiervoor verwijzen wij u naar de privacy statement van WhatsApp.

Op deze telefoon staan geen andere apps die persoonsgegevens verzamelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hondenuitlaatservice Vannia B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden zo snel mogelijk (binnen 1 week) uit het website system verwijderd en overgezet naar het relatiebeheersysteem.

In het relatiebeheersysteem, de bedrijfstelefoon en het facturatiesysteem worden uw gegevens bewaard zolang u gebruik maakt van onze diensten.

Nadat u geen klant meer bent en alle lopende zaken zijn afgehandeld, worden uw persoonsgegevens maximaal 1 (boek)jaar bewaard. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar voeren wij een dataschoning uit waarbij gegevens die wij niet meer gebruiken definitief worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hondenuitlaatservice Vannia B.V. deelt geen persoonsgegevens met derden anders dan hier staat vermeldt.

Indien u kiest voor gebruik maken van onze automatische incasso bij een abonnement, dan wordt uw naam, uw bankrekeningnummer en het openstaande bedrag gedeeld met onze bank. Hondenuitlaatservice Vannia B.V. bankiert zakelijk bij de Rabobank en heeft een incassocontract met deze bank.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van Google Analitics. Google Analitics verzamelt gegevens over het gebruik van onze website, wij kunnen hiermee het gebruik van onze website analyseren en verbeteren. Wij verwijzen u graag naar de privacy statement van Google voor meer informatie over hoe Google met uw gegevens omgaat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hondenuitlaatservice Vannia B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (indien er geen lopende zaken meer zijn). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vannia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hondenuitlaatservice Vannia B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hondenuitlaatservice Vannia B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hondenuitlaatservice
Vannia.NL

06 - 21 38 91 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK: 59608294